Marka Kayıt

ISO 45001

ISO 45001 Belgelendirme Hizmetleri

ISO 45001 İş Sağlığı

ISO 45001 Belgelendirme Hizmetleri

ISO 45001 belgelendirme hizmetleri, bir organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini ISO 45001 standartlarına uygun olarak oluşturmasını, uygulamasını ve sürdürmesini değerlendiren bir süreçtir. ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gereksinimlerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla oluşturulmuştur.

ISO 45001 hizmetleri;

  1. Başvuru ve Offertanın Alınması: Organizasyon, ISO 45001 belgelendirme sürecine başlamak istediğini belirtir ve belgelendirme kuruluşundan teklif alır.

  2. Belgelendirme Kuruluşu Seçimi: Organizasyon, belgelendirme hizmeti sunan bir belgelendirme kuruluşunu seçer. Bu kuruluşun akreditasyon durumu ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki deneyimi önemlidir.

  3. Belge İncelemesi (Opsiyonel): Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun mevcut iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini inceler. Bu adım, belgelendirme sürecine hazırlık olarak yapılır.

  4. Belgelendirme Denetimi: Belgelendirme kuruluşu, organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini ISO 45001 standartlarına uygun olarak değerlendirir. Bu denetim genellikle belgelenmiş prosedürleri, dokümantasyonu ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini içerir.

  5. Raporlama ve Değerlendirme: Belgelendirme kuruluşu, denetim sonuçlarına dayanarak bir değerlendirme raporu hazırlar.

  6. Belgelendirme: Organizasyon, başarıyla ISO 45001 standartlarına uygun olduğunu gösterdiğinde, belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 45001 sertifikası verilir.

  7. Sürdürme ve Yenileme: ISO 45001 belgelendirme süreci devam eder. Belgelendirme, belirli aralıklarla sürdürülmeli ve belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan düzenli denetimlerle güncellenmelidir.

İş Sağlığı ve Yönetim Sisteminizi ISO 45001 için uygun hale getirelim.

ISO 45001 Aktif olarak uygulandığında Proaktif, risk önleme tedbirleri ve iş sağlığı güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla organizasyonel dayanıklılığın artmasına neden olur.

Teklif Al
Marka Kayıt
Bu site Tasarım Ajansı Web Hizmetleri tarafından geliştirilmiştir.
×