Marka Kayıt

Marka ve Patent Tescil Hizmetleri

+9 0545 338 49 89

3 Adımda Marka Tescil

Ön Başvuru

Araştırma Süreci

Kayıt İşlemleri

Marka Tescili

Marka tescili, bir markanın resmi olarak kaydedilmesi ve korunması işlemidir. Bir marka, ürün veya hizmetleri diğerlerinden ayırmak ve tanımlamak amacıyla kullanılan bir semboldür. Marka tescili, bu sembolün yasal olarak tanınması ve korunması için yapılan bir başvuru sürecidir.

Marka Tescil Et

Patent Tescili

Patent tescili, yeni ve orijinal bir buluşun yasal olarak korunması için yapılan bir başvuru sürecidir. Patent, bir buluşun yaratıcısı veya sahibine belirli bir süre boyunca o buluşu kullanma ve başkalarına kullanma izni verme hakkı tanıyan bir hak türüdür. Patent tescili, buluş sahibine bu hakları yasal olarak tanıtarak buluşunun korunmasını sağlar.

Patent Tescil Et

TasarımTescili

Tasarım tescili, bir ürünün dış görünüşünün, şeklinin veya süslemesinin yasal olarak korunması amacıyla yapılan bir başvuru sürecidir. Bu, genellikle estetik ve görsel özelliklere sahip olan ürünlerin korunmasını sağlar. Tasarım tescili, tasarım sahibine belirli bir süre boyunca bu tasarımı kullanma ve üçüncü taraflara karşı koruma hakkı verir.

Tasarım Tescil Et

Telif Hakkı

Telif hakkı, bir yaratıcının orijinal eserlerini koruma altına almak için kullanılan bir hukuki kavramdır. Telif hakkı, genellikle edebi eserler, sanat eserleri, müzik, film, fotoğraf, yazılım ve diğer yaratıcı ifadeler gibi birçok alanı kapsar. Telif hakkı, eser sahibine belirli haklar tanıyarak, eserini kullanma, çoğaltma, dağıtma, sergileme ve türev eserler oluşturma gibi yetkiler verir.

Telif Hakkı Koru

Barkod Tescili

Barkod Tescil Belgesi, ticarette firma ve kurumlara iş takibi, ürün güvenliği, ürünün özellik bilgisinin hızlı ve güvenilir şekilde aktarımını sağlayan bir belgedir. Barkod tescili yaptırarak bu belgeye sahip olmak ve barkod sistemini kurmak, hatasız işlem yapabilmeyi mümkün kılmaktadır.

Barkod Tescili Et

Bandrol Tescili

Bandrol tescili, bir ürünün belirli bir kalite standardına ve genellikle vergilendirme veya lisanslama düzenlemelerine uygun olduğunu belirten bir işareti içerir. Bandrol, genellikle ürün ambalajının üzerine veya ürünün kendisine yapıştırılan bir etiket veya damga şeklinde olabilir. Bandrol tescili, genellikle belirli ürün grupları için zorunlu bir adımdır ve tescil işlemini Marka Kayıt üzerinden hızlıca yapabilirsiniz.

Bandrol Tescil Et

ISO 9001 Belgelendirme

ISO 9001 belgesi ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler. ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

ISO 9001 Belgelendirme Hizmeti Al

ISO 22000 Belgelendirme

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin gereksinimlerini belirleyen bir uluslararası standarttır. Bu standart, bir organizasyonun gıda güvenliği yönetim sistemini kurmasını, uygulamasını ve sürdürmesini sağlamayı amaçlar. ISO 22000 standardı, tüm gıda zinciri boyunca güvenliği sağlamak için genel bir çerçeve sunar ve üretimden tüketiciye kadar olan süreçleri kapsar.

ISO 22000 Belgelendirme Hizmeti Al

ISO 45001 Belgelendirme

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gereksinimlerini belirleyen bir uluslararası standarttır. Bu standart, bir organizasyonun çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için bir sistem kurmasını, uygulamasını ve sürdürmesini amaçlar. ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmayı, yasal gereksinimlere uyumu sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi desteklemeyi hedefler.

ISO45001 Belgelendirme Hizmeti Al

Sıkça Sorulanlar

Marka koruması müracaat gün saat ve dakikasında başlar. Müracaat evrakları Türk Patent Enstitüsüne saatli evrak olarak alınır. Belgenin tanzimi ve teslimi 15 aylık bir süreyi bulsa da tescil tarihi olarak müracaat gün ve saati geçerli olur. Marka korumasında ilk müracaat edenin hakkı korunur. Şu halde müracaat tarihinden sonra başka bir şahsın aynı markayı müracaat etmesi durumunda ilk müracaat sahibinin hakkı öncelikli olarak korunur.

Marka tescil müracaat edildikten sonra tescil edilebilirlik kriterleri açısından uzmanlarca incelemeye tabii tutulur. Bu inceleme yaklaşık olarak 8 aydır.8 aylık süre içinde markanın tescil edilebilir nitelikte olduğuna ilişkin yazı müracaat sahibine gönderilir. Tescilinde bir engel bulunmayan markalar ilana açılır. İlan aylık yayınlanan ve Resmi gazete niteliğinde ki Resmi Markalar Bülteninde yapılmaktadır. Markaya 3 ay içerisinde itiraz edilmesi mümkündür. İtirazı markanın tescil edilmemesinde hukuken yararı olan kimseler yapabilir. Bu yararın ispatlanması gerekmektedir. İtirazın kabul edilmesi durumda marka tescili iptal edilecektir. İlan süresinde markaya herhangi bir itiraz gelmemesi durumda resmi harçların tamamlanması ile birlikte marka tescil belgesi müracaat sahibine gönderilir. Tescil her ne kadar 15 aylık süreyi kapsa da marka tescil tarihi olarak ilk müracaat tarihi görülecektir.

Marka tescili açısından ‘sınıf sistemi’ kabul edilmiş bulunmaktadır. Buna göre tüm hizmet ve ürünler 45 başlık altında gruplandırılmıştır. Giyim eşyaları alanında marka tescili yaptırmış bir teşebbüsü engelleme şansı bulunmaktadır. Tüm sınıflarda marka tescili yaptıran bir teşebbüs kendi markasını tekel altına alma hakkına sahiptir. Tacirler genel olarak hal-i hazırda faaliyet gösterdikleri ve ileride faaliyet göstermeyi planladıkları alanlarda marka tescili yaptırabilirler. Bu şekilde belirli bir ismi geniş bir yelpazede tekel altına almak mümkündür.

Halk arasında sınaî mülkiyetle ilgili tüm unsurlara genel olarak patent denilmesine rağmen marka ile patent hukuken aynı değildir. Marka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarar. Marka bir kelime veya resim olabileceği gibi işaretler ve sayılardan oluşabilir. Marka sahibi olmak her şeyden önce ticari bir faaliyetin bulunması gerekir. Ticari faaliyeti olmayan bir gerçek ya da tüzel kişinin marka tescili yaptırması kural olarak mümkün değildir. Patent ise çok genel anlamda buluş korumasıdır. Sanayi ve teknik alanda bir yenilik ortaya çıkaran gerçek ya da tüzel kişiler patent korumasından faydalanabilirler.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var ?

Bize Ulaşın

Haberler

Güncel Marka Tescil ve Patent haberleri için takipte kalın.

Mobil Uygulama ile herzaman yanınızda.

Son Etkileşimlerden anında haberdar olmak için E-Bültene Kaydolun.

Bu site Tasarım Ajansı Web Hizmetleri tarafından geliştirilmiştir.
×